top of page

שירותים

מכירה

פרסום ושיווק נכסים למכירה (פרטי / מסחרי) , ליווי מלא כולל מו"מ עד מכירה

קנייה

איתור נכסים (פרטי / מסחרי) לקונים או משקיעים, ליווי מלא כולל מו"מ עד סגירה

השכרה

פרסום ושיווק נכסים למכירה (פרטי / מסחרי) , ליווי מלא כולל מו"מ עד השכרה

איתור נכסים

עפ"י דרישה לצורגי קניה / השקעה / יזמות וכד'

bottom of page